POKYNY

Ubytovaní jsou povinni se chovat dle následujicích pokynů:

 1. V celé chalupě je zakázáno kouřit cokoliv
 2. V chalupě je možné pohybovat se pouze v domácí obuvi (od vstupu).
 3. Do chalupy mají zákaz vstupu psi. Prosím, nechte své mazlíčky doma.
 4. Změny uspořádání je možné provádět pouze k zlepšení provozu a po domluvě s majitelem.
 5. Ovládat elektrické zařízení v chalupě je možné pouze dle návodu.
 6. Vlástní aktivity viz bod č. 4. Vždy je nutné šetřit energií!!
 7. Každý je povinen dodržovat čistotu (chalupy i osobní).
 8. Topení v krbových kamnech je možné dle návodu a pouze za trvalé přítomnosti osob.
 9. Každý je povinen zabezpečit chalupu proti nežádoucím elementům.
 10. Jakékoliv poškození chalupy je nutné nahlásit, zabezpečit ihned opravu nebo uhradit příslušnou částku k nápravě.
 11. Jakékoliv nápady na zlepšení jsou vítány. Ještě vítanější je jejich provedení
 12. Při odjezdu je nutné uvést vše do původního stavu (nebo lepšího viz bod č. 4). To znamená: uklidit kuchyň (nádobí, odvézt tříděný odpad atp.), vytřít společné prostory, vyluxovat pokoje, stáhnout povlečení, uklidit po sobě koupelny a odnést odpad ( třídíme sklo, plasty, papír pálíme) . V případě nevykonání úklidu budeme požadovat finanční odměnu ve výši 2000 Kč pro uklid a nebude možná další rezervace chalupy pro dotyčnou skupinu.


Hezký pobyt vám přeje

rodina Trčova


© TT 2017